Vés a el contingut principal
Covid-19. Fotos De Els Doctors Dexeus I Carmona

Informació important per a les nostres pacients en relació a l'COVID-19

El Dr. Francesc Carmona excel·lència en ginecologia
El ginecòleg Damián Dexeus

Autores:
Dr. Francisco Carmona
Director Científic de Women 's
Dr. Damian Dexeus
Director Mèdic de Women 's

Autores:
Dr. Francisco Carmona
Director Científic de Women 's
Dr. Damian Dexeus
Director Mèdic de Women 's

Comunicat de juliol de 2022

A partir de les 00:00 hores del divendres 8 de juliol de 2022, tenint en compte les recomanacions de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Publica de la Generalitat de Catalunya, ya no és imprescindible que les pacients presentin la prova PCR negativa prèvia per a l'ingrés hospitalari ni per a la pràctica de qualsevol tipus de procediment quirúrgic, obstètric o invasiu.

Això no obstant, per tal de seguir una política de prevenció activa, els pacients, al seu ingrés hospitalari (tant programat com urgent), hauran de signar una autodeclaració responsable de:

 • Possible simptomatologia compatible amb COVID.
 • Situacions de risc dexposició inferiors a 5 dies

Si els pacients programats quirúrgics o obstètrics tenen símptomes compatibles amb COVID o si els pacients no tenen símptomes, però manifesten risc d'exposició en els darrers 5 dies, procedirem a un ingrés provisional ia una reavaluació prequirúrgica individualitzada, i si es considerés necessari, faríem les proves diagnòstiques específiques necessàries.

Per als pacients considerats urgents o inajornables per raons clíniques, s'aplicaran les mesures estàndard de prevenció i aïllament corresponents i es procedirà al tractament necessari.

Visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o en els darrers dies has estat en contacte amb alguna persona amb COVID, truca'ns i t'informarem sobre com procedir a continuació.
 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • A les teves cites presencials, durant la visita a consulta o la realització de l'ecografia, en la situació actual i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, si ho desitges pots estar acompanyada d'una persona de la teva elecció.
 • A l'accés a les instal·lacions facilitem gel hidroalcohòlic i comprovem l'ús obligatori i adequat de la màscara.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de maig de 2022

A partir d'avui, tenint en compte la situació epidemiològica actual i les recomanacions científiques de consens, per prevenir la transmissió de COVID-19 en l'atenció de pacients a l'assistència a Corachan:

 1. En pacients amb símptomes compatibles amb infecció per COVID-19caldrà una prova PCR negativa (de 24 hores anteriors) per poder ser ingressat o hospitalitzat.
 2. En pacients SENSE símptomes compatibles amb infecció per COVID-19 caldrà una prova PCR negativa prèvia (de 72 hores anteriors) per a:
  • Ingrés a Planta d'Hospitalització, per protegir especialment els Pacients Quirúrgics AMB previsió d'ús de via aèria per anestèsia o que en general tinguin riscos personals patològics addicionals, especialment els relacionats amb immunitat.
  • Pacients Quirúrgics ingressats per a Cirurgia Major Ambulatòria amb previsió d'ús de via aèria per anestèsia (ACUE BOX o ACUE habitació).
  • Fibroscòpia Respiratòria.
 3. En pacients SENSE símptomes compatibles amb COVID-19 i declaració d'absència de contactes de risc a les 72 hores prèvies no caldrà cap prova prèvia per a:
  • Puncions FIV o similars.
  • Endoscòpia Digestiva (indistintament Gastroscòpia o Coloscòpia).
  • Cirurgia Menor Ambulatòria (Ambulatòria o ACUE-BOX).
  • Cirurgia Major Ambulatòria SENSE previsió d'ús de via aèria per anestèsia (ACUE Box o ACUE habitació).
  • R Magnètica, TC o ECO amb Sedació.
 4. CASOS ESPECIALS:
  • Enparts: realització de PCR posterior a l'assistència obstètrica per a gestió d'ubicació a plantes hospitalàries.
  • EnCirurgies o Procediments Urgents l'estat clínic del qual no permeti l'espera del resultat de PCR, serà validat mitjançant TAR-Antígens.

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat d'abril del 2022

L'ús de la mascareta continua sent obligatori a centres, serveis i establiments sanitaris

El article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, estableix els supòsits dús obligatori de la màscara per a les persones de 6 anys en endavant.

Segons aquest article, es manté l'obligatorietat de l'ús de mascareta als centres, serveis i establiments sanitaris, àmbits on hi pot haver una concentració més gran de persones vulnerables amb més risc de malaltia greu.

La obligatorietat de portar mascareta en tot moment mentre es romangui a qualsevol de les dependències del centre sanitari afecta a treballadors, visitants i pacients.

excepció: no és obligatori que utilitzin mascareta les persones ingressades mentre romanen a la seva habitació.

Els acompanyants han de romandre sempre amb mascareta, fins i tot quan es trobin dins de l'habitació de la persona ingressada.

 • PACIENTS AMB CITA O PROVA PROGRAMADA:

Es permet un únic acompanyant per pacient amb visita ambulatòria i/o prova diagnòstica.

Per evitar aglomeracions, no podreu accedir a la sala d'espera abans de 10 minuts per a l'hora de visita concertada.

 • PACIENTS INGRESSATS:

L'acompanyant haurà de romandre a l'habitació i complir les normes de protecció establertes (màscara, higiene de mans, etc.).

L'acompanyant es pot absentar temporalment del centre per raons personals.

En cas de canvi d'acompanyant, el canvi s'haurà de fer al vestíbul de la clínica.

Les visites estan terminantment prohibides.

Per a tots els pacients hospitalitzats o ingressats per a proves, és obligatori disposar de PCR negativa realitzada a les 72 hores prèvies, fins i tot en aquells pacients amb pauta completa de vacunació o certificació d'haver superat la malaltia.

Visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o els últims dies has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19, truca'ns i t'informarem sobre com procedir a continuació.
 • A les teves cites presencials, durant la visita a consulta o la realització de l'ecografia, en la situació actual i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, si ho desitges pots estar acompanyada d'una persona de la teva elecció.
 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • A l'accés a les instal·lacions facilitem gel hidroalcohòlic i comprovem l'ús obligatori i adequat de la màscara.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de febrer de 2022

NOVES MESURES PER ACOMPANYANTS DE PACIENTS

Donada la favorable evolució de la situació pandèmica i seguint les recomanacions del Servei Català de la Salut, procedim a iniciar una desescalada a les mesures de restriccions.

A partir d'avui, 17 de febrer de 2022, s'aplicaran les mesures següents:

 • PACIENTS AMB CITA O PROVA PROGRAMADA:

Es permet un únic acompanyant per pacient amb visita ambulatòria i/o prova diagnòstica.

Per evitar aglomeracions, no podreu accedir a la sala d'espera abans de 10 minuts per a l'hora de visita concertada.

 • PACIENTS INGRESSATS:

Es permet l´estada d´1 únic acompanyant al´habitació.

L'acompanyant haurà de romandre de manera continuada a l'habitació i complir les normes de protecció establertes (màscara, higiene de mans, etc.).

L'acompanyant es pot absentar temporalment del centre per raons personals.

En cas de canvi d'acompanyant, el canvi s'haurà de fer al vestíbul de la clínica.

Les visites estan terminantment prohibides.

Per a tots els pacients hospitalitzats o ingressats per a proves, és obligatori disposar de PCR negativa realitzada a les 72 hores prèvies, fins i tot en aquells pacients amb pauta completa de vacunació o certificació d'haver superat la malaltia.

 • SERVEI D'URGÈNCIES:

Els acompanyants dels pacients que acudeixin a urgències hauran de romandre preferentment fora del recinte a les zones habilitades per a aquest efecte i mantenint les normes de prevenció.

Es permetrà l'accés d'un únic acompanyant a aquells pacients que necessitin romandre en observació al servei d'urgències, o bé derivin en ingrés hospitalari.

 • PACIENTS AMBULATORIS QUIRÚRGICS I ENDOSCÒPICS:

Com a norma general, els acompanyants hauran d'esperar a la recepció de la clínica/cafeteria/exterior fins a ser avisats de l'alta del pacient.

De manera excepcional, l'àrea de curta estada gestionarà els acompanyants permesos segons l'estat del pacient i l'acompanyament que necessiti l'alta.

Visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o en els darrers 14 dies has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19, truca'ns i t'informarem sobre com procedir a continuació.
 • En les teves cites presencials, durant la visita a consulta o la realització de l'ecografia, en la situació actual i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, si ho desitja pots estar acompanyada d'una (1) persona de la teva elecció.
 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • A l'accés a les instal·lacions facilitem gel hidroalcohòlic i comprovem l'ús obligatori i adequat de la màscara.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de desembre de 2021

NOVES MESURES PER A VISITES I ACOMPANYANTS DE PACIENTS

A causa de l'increment de casos COVID-19 i amb l'objectiu de minimitzar el risc d'infeccions intrahospitalàries, us informem de les restriccions següents per a acompanyants:

 • PACIENTS AMB INGRÉS I SERVEI D'URGÈNCIES:

Es permet un únic acompanyant del nucli familiar només en cas d'embarassades, pacients pediàtrics, dependents o aquells en què l'acompanyant pugui facilitar de manera determinant el procés assistencial.

Els acompanyants als pacients que acudeixin a urgències hauran de romandre fora del recinte. S'ha habilitat una zona propera perquè puguin esperar amb la màxima comoditat possible, respectant-hi les mesures de prevenció, mantenint-los informats mitjançant telèfon mòbil o personalment a la zona d'espera disposada.

 • PACIENTS AMB CITA O PROVA PROGRAMADA:

Es permet un únic acompanyant per persona només en el cas de menors o persones dependents.

 • VISITES I ACOMPANYANTS A PACIENTS HOSPITALITZATS:

No estan autoritzades les visites ni la possibilitat de permanència d'acompanyants a les habitacions de pacients ingressats o hospitalitzats

Aquesta restricció no s'aplica a pacients especialment sensibles com ara pacients pediàtrics o pacients obstètriques, tot això sempre segons el parer del personal de planta.

A partir de les 07:00 hores del dijous 9 de desembre, caldrà, per a tots els pacients que siguin hospitalitzats o ingressats per a proves, disposar de PCR negativa realitzada a les 48 hores prèvies, fins i tot en aquells pacients amb pauta completa de vacunació o certificació d'haver superat la malaltia.

Visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o en els darrers 14 dies has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19, truca'ns i t'informarem sobre com procedir a continuació.
 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • A l'accés a les instal·lacions facilitem gel hidroalcohòlic i comprovem l'ús obligatori i adequat de la màscara.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de novembre de 2021

NOVES MESURES PER ACOMPANYANTS DE PACIENTS

A partir del 9 de novembre del 2021, entren en vigor noves mesures de flexibilització per a l'accés al centre d'acompanyants de pacients.

Pacients hospitalitzades

 • Es permet un acompanyant per pacient dins de l'habitació.
 • Per evitar més d'un acompanyant dins de l'habitació, el canvi d'acompanyant s'ha de fer al vestíbul de la clínica.
 • Si la pacient rep una visita, l'acompanyant habitual ha de sortir de l'habitació i fer l'intercanvi a la recepció.

Àrea maternal

 • La parella es considera unitat familiar i no compta com a acompanyant.

Pacients ambulatoris NO quirúrgics (consultes externes a tot el Campus Corachan)

 • Es permet un (1) acompanyant per pacient.
 • No podeu accedir a la sala d'espera abans de 10 minuts de l'hora de visita concertada.

Pacients ambulatoris quirúrgics

 • Per norma general, no estan permesos els acompanyants dels pacients ambulatoris quirúrgics (els acompanyants poden esperar a la recepció de la clínica, la cafeteria o l'exterior, fins a ser avisats de l'alta de la pacient).
 • Segons l'estat del pacient quan rebi l'alta, l'àrea de curta estada gestionarà els acompanyants permesos.

Pacients d'urgències

 • Es permet l'accés d'1 acompanyant a les pacients que romanen en observació al servei d'urgències.
 • Es permet l'accés de 1 acompanyant a les pacients que requereixen ingrés hospitalari.

Visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o en els darrers 14 dies has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19, truca'ns i t'informarem sobre com procedir a continuació.
 • En les teves cites presencials, durant la visita a consulta o la realització de l'ecografia, en la situació actual i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, si ho desitja pots estar acompanyada d'una (1) persona de la teva elecció.
 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • A l'accés a les instal·lacions facilitem gel hidroalcohòlic i comprovem l'ús obligatori i adequat de la màscara.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de setembre de 2021

Normativa especial de visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • En l'accés a les instal·lacions, facilitem gel hidroalcohólico i vam comprovar l'ús obligatori i adequat de la mascareta.
 • En les teves cites presencials, durant la visita a consulta o la realització de l'ecografia, en la situació actual i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, si ho desitja pots estar acompanyada d'una (1) persona de la teva elecció.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".
 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19 en els últims 14 dies, truca'ns, ajornarem la teva visita i t'informarem sobre com procedir a continuació.

 

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

 

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: 
info@womens.es

Comunicat de juliol de 2021

Restricció de visites a pacients ingressats

Amb l'objectiu de minimitzar el risc d'infeccions intrahospitalàries, a partir de el 20 de juliol de 2021 no es permeten visites als pacients hospitalitzats a Clínica Corachan, De manera que tampoc podran romandre acompanyant-los o pernoctar a l'habitació.

Excepcionalment, s'autoritza un acompanyant per pacient en tres situacions:

 • Part i / o puerperi (sempre que la persona formi part de l'nucli familiar).
 • Pacients pediàtrics / ques (un dels progenitors o tutors).
 • Persones amb situacions especials (dependència, discapacitat) sempre a criteri de l'equip assistencial.

Aquests acompanyants de casos excepcionals hauran d'acreditar-en el Servei de Gestió de Pacients (Hall de Corachan 2, Plaça M. Corachan, 4) per proveir-los de la seva identificació personal i intransferible.

No es podran acreditar com a acompanyants si presenta algun d'aquests símptomes o si ha tingut contacte amb alguna persona amb COVID-19 en les dues últimes setmanes (excepte si aporten PCR negativa realitzada a les 48 hores prèvies).

 • Febre superior a 37,5ºC
 • tos seca
 • diarrea
 • Dolors musculars, mal de cap i / o mal de coll
 • Pèrdua de gust i / o olfacte

I hauran de complir en tot moment les normes de prevenció:

 • No entrar a l'habitació sense el permís de el personal d'infermeria.
 • Anar identificat en tot moment amb la polsera subministrada i portar, en tot moment, mascareta quirúrgica o FPP2.
 • Romandre en tot moment dins de l'habitació.
 • Realitzar els àpats que corresponguin dins de l'habitació.

Normativa especial de visites ginecològiques

En Women 's CD, exercim la nostra activitat professional seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per la teva seguretat i la dels nostres professionals:

 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • En l'accés a les instal·lacions, facilitem gel hidroalcohólico i vam comprovar l'ús obligatori i adequat de la mascareta.
 • En les teves visites presencials, no es permet l'entrada d'acompanyants, excepte en situacions especials en què es consideri convenient l'acompanyament, i en el cas de persones amb mobilitat reduïda o menors d'edat.
 • En intervencions quirúrgiques, només es permet un acompanyant per pacient. Durant la seva estada a la clínica, l'acompanyant haurà de seguir totes les mesures de prevenció.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".
 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19 en els últims 14 dies, truca'ns, ajornarem la teva visita i t'informarem sobre com procedir a continuació.

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: info@womens.es

 • Preguem acudir a la teva cita amb la màxima puntualitat.
 • En l'accés a les instal·lacions, facilitem gel hidroalcohólico i vam comprovar l'ús obligatori i adequat de la mascareta.
 • En les teves visites presencials, no es permet l'entrada d'acompanyants, excepte en situacions especials en què es consideri convenient l'acompanyament, i en el cas de persones amb mobilitat reduïda o menors d'edat.
 • En intervencions quirúrgiques, només es permet un acompanyant per pacient. Durant la seva estada a la clínica, l'acompanyant haurà de seguir totes les mesures de prevenció.
 • Les zones de la clínica protegides de COVID-19 han estat convenientment senyalitzades, i els ascensors diferenciats per a ús de pacients i de professionals.
 • Els espais comuns estan adaptats a la normativa per respectar la distància de seguretat interpersonal, tant en els taulells com a les sales d'espera i consultes.
 • Desinfecció total de l'aire ambient amb equips que eliminen el coronavirus, sistemes de climatització i ventilació per aconseguir una renovació total de l'aire i desinfecció bacteriològica de les àrees de contacte.
 • En relació als quiròfans, aquests han rebut la màxima classificació de seguretat ISO 5 "Classe A".
 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19 en els últims 14 dies, truca'ns, ajornarem la teva visita i t'informarem sobre com procedir a continuació.

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

WhatsApp: 34 934 160 606
telèfon: 934
correu electrònic: info@womens.es

Comunicat de novembre de 2020

 • El nostre servei de neteja porta a terme una freqüent higienització a fons de tots els espais.
 • En l'accés a Women 's CD facilitem gel hidroalcohólico i vam comprovar l'ús adequat de la mascareta.
 • En les teves visites presencials, es permet un acompanyant únicament si és imprescindible.
 • Recorda: Renta't les mans, fa servir mascareta i mantingues la distància social
 • Si creus tenir algun símptoma (febre, tos, mal de cap, mal de coll) o has estat en contacte amb alguna persona amb COVID-19 en els últims 14 dies, truca'ns, ajornarem la teva visita i t'informarem sobre com procedir a continuació.

Comunicat de setembre de 2020

Seguint les indicacions de direcció mèdica, S'ha decidit tornar a la restricció de NO acompanyants, ni a la sala d'espera ni dins dels despatxos. La norma s'aplicarà a partir de l' 1 de setembre coincidint amb la tornada de vacances
És de vital importància que es compleixin aquestes indicacions donada la situació actual, qualsevol excepció serà analitzada pel nostre equip.

Comunicat de març de 2020

En Women 's, continuem exercint la nostra activitat professional, Seguint estrictament els protocols, pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries en relació a l'Coronavirus COVID-19 durant el període de confinament.

Per això, a partir d'aquest moment, a Women 's:

 • Farem únicament les visites presencials imprescindibles i necessàries.
 • Durem a terme visites telefòniques sempre que sigui possible.
 • Ajornarem i programarem les visites que no siguin urgents.
 • Si tens programada una visita, et trucarem per telèfon i t'informarem personalment.

Sempre pensant en la teva salut i en el teu benestar, des del dilluns 16 de març, i mentre duri la situació actual, el nostre personal mèdic, sanitari i administratiu t'atendrà fent ús de mascareta facial i guants.

Si necessites més informació o vols fer alguna consulta, no dubtis en trucar-nos o en escriure'ns.

Si tens programada una visita

 • Si tens programada una visita presencial, és recomanable que únicament vinguis acompanyada si ho consideres imprescindible.
 • Si tens tos, febre o sensació de fatiga, és convenient que ajornem la teva visita i truquis a l'061 o a el nombre de telèfon d'informació sobre el coronavirus de la teva comunitat.
 • Si has estat en zones considerades de risc o en contacte amb persones infectades de coronavirus COVID-19, és convenient que ajornis la teva visita: per reprogramar i aconsellar-te sobre com procedir, truca'ns als números de telèfon habituals o escriu-nos un mail.

Quines precaucions has de prendre si estàs embarassada?

En Women 's volem insistir que la Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a les dones embarassades ia les persones del seu entorn que, en aquesta situació excepcional, s'extremin les precaucions següents:

 • Posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries si es experimenten els símptomes més comuns: febre, tos o dificultats respiratòries.
 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó de manera freqüent.
 • Evitar llocs concorreguts i poc ventilats.
 • Evitar el contacte amb persones amb símptomes.
 • Mantenir-una distància mínima interpersonal d'1 metre.
 • A l'tossir o esternudar, tapar-se la boca amb l'avantbraç, el colze doblegat o amb un mocador.
 • Utilitzar mocadors de paper i rebutjar-a continuació.

Demana cita amb el nostre equip

  Estic d'acord amb la política de privacitat

  Aquesta entrada té 0 comentaris

  Deixa una resposta

  La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

  Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, Premi l'enllaç per a més informació.plugin galetes

  ACCEPTAR
  Avís de cookies
  DEMANAR CITA