ADESLAS
Telèfon d'atenció 24 hores:
900 50 50 40 i 91 125 98 41.

La companyia ADESLAS pertany a SegurCaixa i ofereix diverses modalitats d'assegurances per triar entre Cobertura ambulatòria, Cobertura completa i Reemborsament.

AGRUPACIÓ
Telèfons d'atenció al client:
930 039 696 i 919 023 131

La companyia d'assegurances AGRUPACIÓ (Assurances du crédit mutuel) pertany al grup Tomamos Impulso, ofereix diverses possibilitats de cobertures mèdiques amb centres propis, atenció mèdica telefònica, Serveis PRIME i targeta sanitària virtual.

ASISTÈNCIA SANITÀRIA
Telèfon d'atenció al client:
93 495 44 44 i 93 280 33 66

ASISTÈNCIA SANITÀRIA és una companyia d'assegurances, el principal objectiu de la qual és posar la sanitat privada a l'abast de moltes persones. Té diversos plans personalitzats que s'adapten a les nostres necessitats com a Pla Bàsic, Pla Medibàsic, Bàsic plus, Compensa Salut, International class, hospitalització i cirurgia i pòlissa d'accidents.

AEGON
Telèfon d'atenció al client:
900 159 000 / 91 563 2000.
Si no ets client 91 123 56 47

La companyia AEGON, posa a la nostra disposició una gran varietat d'assegurances de salut. Amb les assegurances mèdiques privades d'Aegon tindrem accés a un ampli quadre mèdic en el qual s'inclouen més de 50.000 especialistes i les millors cobertures sanitàries. Podem seleccionar el que més s'ajusta a les nostres necessitats: assegurances de salut sense copagament i amb copagament, assegurança de salut bàsica, Aegon salut reemborsament, assegurança de salut familiar i assegurança dental.

AXA
Telèfon d'atenció 24 hores:
900 30 01 88 / 91 111 95 43/ 900 103 677

El grup AXA aporta als seus clients solucions adaptades a les seves necessitats amb l'objectiu de fomentar la tranquil·litat a llarg termini. Els seus principals productes són No Vida, Salut i Protecció així com Vida o Gestió d'Actius.

CIGNA
Atenció al client 902 363 666.
Urgències 91 179 14 87 i 93 259 34 14
Telèfon gratuït 902 125 130

CIGNA és una companyia global d'Assegurances de Salut dedicada a ajudar a les persones per la millora de la seva salut, benestar i seguretat. Tenen una àmplia gamma de plans de salut i serveis, a més de programes de salut i benestar, creats per cobrir les necessitats dels seus, proveïdors i socis. Cigna Salut és reconeguda com a especialista de salut per a empreses.

CLÍNICUM
Telèfon d'atenció al client: 93 237 1 1 22

La companyia CLÍNICUM, ofereix diferents assegurances de salut, amb solucions que s'adapten a les necessitats dels seus clients. Entre els seus serveis trobem: Clínicum Premium, Clínicum Total, Clínicum Family i Clínicum Easy.

CASER SEGUROS
Telèfon d'atenció al client: 91 055 16 61
Urgències 24 h: 902 190 191 i 91 590 96 40

La companyia CASER SEGUROS ens ofereix una gran quantitat de modalitats d'assegurances com Caser Salut Inicia, Caser Salut activa, Caser Salut Mèdica, Caser Salut Mèdica, Caser Salut Adapta+ Dental, Caser Salut joves, Caser Salut per a Famílies, Caser Salut Seniors, Caser Salut Embaràs, Caser Salut Sense Copagament, Caser Salut amb Reemborsament.

COSALUD
Telèfon d'atenció al client 932 220 212

El grup COSALUD està format per 3 companyies d'assegurances com Catalana Occident, Plus Ultra Seguros i Seguros Bilbao. Cadascuna d'aquestes companyies ens ofereix una gran quantitat i varietat de productes que s'adapten a les nostres necessitats.

ALLIANZ
Telèfon d'atenció 24 hores:
900 300 386

La companyia Allianz Salut ens ofereix un gran ventall de possibilitats amb els seus diferents assegurances mèdiques i modalitats com l'assegurança de Reemborsament, quadre concertat i assegurança dental.

DKV
Telèfons d'atenció 24 hores: 900 810 074 i 976 991 199.
Atenc

La companyia DKV ens ofereix les millors assegurances per accedir a la medicina privada, posant a la nostra disposició més de 40.000 metges especialistes i més de 1000 centres.

MAPFRE
Telèfon d'atenció 24 hores:
900 122 122
Telèfon d'atenció al client
918 365 365

La companyia d'assegurances MAPFRE ens ofereix una gran varietat de cobertures en les seves pòlisses. Entre les seves assegurances trobem: Assistència extra hospitalària amb copagament, assistència completa amb copagament, assistència completa sense copa i assistència bàsica.

MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
Telèfon d'atenció al client
93 414 36 00

La MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA és una companyia d'assegurances que ens ofereix diferents productes d'assistència sanitària que millor s'adapten a les nostres necessitats. Tenim l'assegurança Global, Total, One i Assegurança Multisalut.

NUEVA MUTUA SANITARIA
Telèfon d'atenció al client 900 909 659

Urgències 24h /365: 91 290 80 76

HNA
Telèfons d'atenció al client
913 343 279 / 900 107 927

VITAL
Telèfon d'atenció al client
900 293 602

LA MÚTUA DE GRANOLLERS
Telèfon d'atenció al client
938 600 156

ALAN
Atenció al client de 9:00h a 18:00h
soporte@alan.eu

PIDE CITA

Abordar la salud de forma integral y llevar un estilo de vida saludable te hará sentir mucho mejor.

Descubre cómo el Láser CO2 ginecológico puede ayudarte a mejorar tu bienestar íntimo.

HORARI

L- J:
09:00 – 20:00 h.
V de 9:00 a 14;00